Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Spotkanie "pod paragrafem"
W poniedziałek 10 maja odbyło się spotkanie dla uczniów klas VI z panem Markiem Płazą.
Rozmowa z młodzieżą była na temat uzależnień i konsekwencji swojego zachowania. Tego samego dnia również rodzice mieli możliwość wysłuchania pogadanki na temat zagrożeń wieku dojrzewania, używek oraz odpowiedzialności prawnej za postępowanie dzieci.