Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Nie bądź głupi! Nie pal!
W poniedziałek, 31 maja odbył się apel poświęcony profilaktyce antynikotynowej w związku
z obchodzonym Dniem Bez Papierosa. Na apelu wystąpili uczniowie klasy szóstej "C", a pogadankę
o szkodliwości palenia papierosów przeprowadziła pielęgniarka pani Elżbieta Tralewska.