Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Lekcja języka polskiego w klasie 5a
W dniu 19 maja, podczas lekcji języka polskiego zorganizowaliśmy prezentację bajek księdza Ignacego Krasickiego. Klasa została podzielona na grupy. Każda grupa miała za zadanie przedstawić dokładną analizę przydzielonej przez panią Marzenę Kurowską - Blok bajki. Dodatkowym zadaniem była ilustracja do omawianej bajki oraz pamięciowe opanowanie tekstu. Każda grupa wykonała pracę bardzo starannie i z dużym zaangażowaniem. Myślę, że nasza klasa bardzo dobrze wypadła podczas tych prezentacji, bo wszyscy otrzymaliśmy wysokie oceny.
Maksymilian Szyrmulewicz