Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

BIEG KWIETNY - pozostałe zdjęcia z biegu >>>
W piątek, 28 maja odbył się w naszej szkole Bieg Kwietny - bieg będący hołdem dla dokonań Ojca Świętego
Jana Pawła II na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. W biegu wzięło udział ponad 100 uczniów z klas 4 - 6 oraz nauczyciele wychowania fizycznego Elżbieta Missok i Konrad Radziusz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki i z uśmiechem na twarzy wyruszyli wzdłuż wyznaczonej trasy.