Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Konkurs humanistyczny
4 grudnia 2009 r. w Gimnazjum nr 7 w Koszalinie odbył się etap rejonowy Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów: Renata Słota 6a, Milena Brodowska 6b, Igor Walczak 6b
i Maciej Krygier 6c
. Przez 60 minut rozwiązywali bardzo trudny test sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte
na lekcjach języka polskiego oraz historii. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 18 grudnia.