Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Apel
4 grudnia odbył się apel zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Na apelu wręczono nagrody za udział w konkursach: "Mój nauczyciel" i "Poznaj naszą klasę". I miejsce w kategorii klas I - III zajęła klasa IIIa, I miejsce w kategorii klas IV - VI zajęła klasa IVb. Pani pedagog poinformowała wszystkich
o przesłuchaniach do chóru gminnego organizowanych przez panią Mirellę Telińską.