Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Mikołaj w klasie 4c
Młodzi sportowcy z klasy 4c byli grzeczni i dlatego zawitał do nich Mikołaj. Wszystkich obdarował słodkim upominkiem
i obiecał wrócić za rok. :)