Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

91 Rocznica Odzyskania Niepodległości - pozostałe zdjęcia z uroczystości
Święto Niepodległości obchodziliśmy bardzo uroczyście. Po mszy świętej przedstawiciele władz samorządowych, radni, poczty sztandarowe, przedstawiciele zakładów pracy, partii politycznych, szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy udali się do kina "Zorza", gdzie obejrzeli przygotowane na tę okazję przez uczniów naszej szkoły przedstawienie
pt.: "Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!". Przedstawienie zawierające rys historyczny wzbogacony poezją patriotyczną oraz pięknymi pieśniami zakończyło się wspólnie zaśpiewaną "Rotą". Inscenizacji towarzyszyła prezentacja multimedialna, którą prezentowała Natalia Sadowska. Na scenie wystąpili uczniowie klas szóstych: Daria Wietecha, Kornelia Kowalczyk, Anna Michałkiewicz, Roksana Dziunycz, Renata Słota, Klaudia Krawczuk, Marta Kurek, Aleksandra Hajdas, Joanna Kuczkowska, Katarzyna Zawadzka, Maciej Krygier, Michał Kogut, Igor Walczak, Patryk Jas, Przemysław Szuplak. Przedstawienie przygotowali pani Alicja Kiedrowska oraz pan Przemysław Ostrowski,
a scenografię pani Izabela Janocha.
Po obejrzeniu spektaklu wszyscy zgromadzeni udali się pod Pomnik Pamięci Poległych za Ojczyznę, gdzie złożono wieńce
i wiązanki kwiatów. Na końcu głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Sianowa pan Ryszard Wątroba, który podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystości.