Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Andrzejki cudowne jak zawsze - pozostałe zdjęcia z zabawy
- zabawa andrzejkowa w klasie 6c
Naszą szkolną tradycją jest zabawa andrzejkowa przygotowywana z wielkim rozmachem przez Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunów. To dlatego co roku jest świetna zabawa w fantastycznej oprawie.