Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

III Środkowopomorski Dziecięcy Sejmik Ogniskowy TPD - pozostałe zdjęcia
W dniach 28-29 listopada 2009r. odbył się III Środkowopomorski Dziecięcy Sejmik Ogniskowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wśród dziecięcych posłów byli uczniowie naszej szkoły: Roksana Dziunycz (kl. VIa), Nadia Grosiak (kl. VIc), Karolina Korzeniewska (kl. VIb), Magdalena Woźniak (kl. VIc) i Maciej Krygier (kl. VIc). Marszałkiem Sejmiku został wybrany mieszkaniec Sianowa Sebastian Korzeniewski - uczeń II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie, a nasz absolwent. Opiekunem naszej grupy była Renata Grosiak - Przewodnicząca Rady Rodziców.
Sejmik odbył się w Urzędzie Miasta w Koszalinie. Wśród zaproszonych gości był między innymi Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Krzysztof Rembowski, Wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie Dariusz Kalinowski.Naszą gminę reprezentowali: Burmistrz Ryszard Wątroba, Zastępca Burmistrza Maciej Berlicki oraz Radna RM Joanna Czerwińska.
Głównym punktem obrad były referaty przygotowane i zaprezentowane przez dziecięcych posłów pod hasłem "Moje, twoje, nasze". Młodzi posłowie debatowali na temat szkoły, tego co ich boli i co zmieniliby w swoich placówkach. Mówili między innymi o agresji w szkole, przeładowanych tornistrach, braku szafek, bezpieczeństwie dziecka.
Tekst i foto - Joanna Czerwińska i Renata Grosiak