Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Tylko głupi palenie lubi! Wybieram niepalenie!
Pielęgniarka szkolna pani Elżbieta Tralewska przypomniała uczniom klas szóstych jakie zagrożenia zdrowia i życia czyhają na palaczy. Spotkania z uczniami na temat szkodliwości palenia papierosów zaowocowały pięknymi plakatami eksponowanymi na wystawce.