Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Prezentacje lektur - prezentacje kl.4 - kl.4c - prezentacje kl.6
Od kilku lat uczniowie sami wybierają lektury. Wcześniej przedstawiają je w krótkich formach teatralnych na lekcjach języka polskiego. Takie prezentacje lektur odbyły się w klasach 4 i 6.