Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2009/2010
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2009/2010

Pasowanie na czytelnika - zdjęcia ze spotkania w bibliotece
Pasowanie na czytelnika to najważniejsze wydarzenie w życiu szkolnej biblioteki.
W piątek 16 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości przygotowanej przez uczennice z klas 6a i 6c. Po krótkiej inscenizacji i wspólnej zabawie pierwszoklasiści przyrzekli:
My uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy.
Po złożeniu przyrzeczenia pani bibliotekarka pasowała wszystkich uczniów na czytelników biblioteki szkolnej.
Każde dziecko na pamiątkę spotkania otrzymało piękną zakładkę i samodzielnie wypożyczyło książkę.