Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Pierwszy Dzień Wiosny
Czy Pierwszy Dzień Wiosny musi oznaczać wagary? Nie musi, gdy w szkole w ten dzień zostanie zorganizowana ciekawa impreza. I tak właśnie było 21 marca 2011r. w naszej szkole.
Od kilku lat organizowany był Szkolny Festiwal Piosenki. W tym roku zmieniliśmy formę i po raz pierwszy odbyły się Szkolne Wiosenalia. Każda klasa 0 - 3 przygotowała krótki występ na określony wiosenny temat. Były układy taneczne, piosenki i wiersze o wiośnie, pierwszych wiosennych kwiatkach, słońcu i chmurkach, a także o ptakach zwiastujących nadejście wiosny: jaskółkach i bocianach. - zdjęcia >>>
Klasy czwarte wykonały opis wiosny, piąte zaprezentowały się w Maratonie Uśmiechu, a szóste rozbawiły wszystkich nowatorskim pokazem mody, przedstawieniem i aerobikiem - zdjęcia >>>. Uczniowie klas 4-6 przygotowali wiosenne plakaty wykonane różnymi technikami, a wszystkie klasy rozwiązywały krzyżówki, z których powstały dwa hasła:
"Pierwszego Dnia Wiosny wszyscy uczniowie naszej szkoły świetnie się bawią",
"My na wagary chodzić nie musimy, bo w naszej szkole świetnie się bawimy".
Na zakończenie w barwny pochód ulicami miasta udali się najmłodsi uczniowie naszej szkoły. W Urzędzie Gminy i Miasta wręczyli zastępcy burmistrza panu Marcinowi Posmykowi przepiękną Marzannę. Kolorowe panny trafiły również do kilku referatów, gdzie za pewne przez najbliższy czas będą ozdobą - zdjęcia >>>.
Organizatorami były: pani Joanna Czerwińska, pani Marzena Kurowska - Blok, pani Magdalena Dobrzycka, Karolina Sławińska. Wiosenalia poprowadziła przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Grosiak.
tekst: Joanna Czerwińska
foto: Ireneusz Megiel