Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Niecodzienna wizyta w naszej szkole
W czwartek, 24 marca odbyło się spotkanie z rodzicami oraz z dziećmi - kandydatami do klasy pierwszej i oddziału przygotowującego do nauki szkolnej tzw. zerówki. Gdy dorośli słuchali informacji udzielanych przez pana dyrektora,
dzieci pod opieką przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Koła Bibliotecznego korzystały z programów komputerowych w pracowni informatycznej. Goście zwiedzili naszą szkołę, sprawdzili warunki dla pracy, zabawy i nauki.