Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Pijemy soki owocowe i owocowo - warzywne!
Klasy I-III wzięły udział w programie edukacyjnym "5 porcji warzyw, owoców lub soku", który miał na celu zmianę nawyków żywieniowych na lepsze, a przede wszystkim na zdrowsze, poprzez zwiększenie świadomości na temat zdrowej diety oraz zachęcenie dzieci do spożywania warzyw, owoców i picia soków pięć razy dziennie. Zadaniem nauczycieli było przeprowadzenie kilku działań, m. in. realizacja 4 scenariuszy lekcyjnych, wykonanie plakatu, wspólne rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i quizów. Dzieciom najbardziej podobały się gry ruchowe przeprowadzone w czasie wychowania fizycznego. Podczas zabaw ruchowych wykorzystane zostały niekonwencjonalne rekwizyty - kartony po sokach
i dodatkowe materiały dotyczące "Super Piątki".
Agnieszka Żukowicz