Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Ogólnopolski Sprawdzian Uczniów Klas Szóstych Szkoły Podstawowej
We wtorek, 5 kwietnia wszyscy szóstoklasiści naszej szkoły pisali ogólnopolski sprawdzian podsumowujący pierwszy etap edukacji. Do sprawdzianu nasi uczniowie podeszli bardzo poważnie, wszystko przebiegło zgodnie z regulaminem i bez zakłóceń. Teraz z niepokojem oczekujemy wyników.