Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Obchody Święta Wojsk Lądowych
W sobotę 11 września w Koszalinie odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Wojsk Lądowych. Z tej okazji na Rynku Staromiejskim w Koszalinie o godz. 12.00 odbyła się odprawa jednostek Garnizonu Koszalin oraz prezentacja sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego.
Na uroczystości została zaproszona delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. W uznaniu zasług dla rozwoju regionu Szkoła została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego przyznaną przez Zrząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor Szkoły pan Ireneusz Megiel odebrał wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pana Władysława Husejki.
Ponadto Szkoła otrzymała replikę sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy 8 Dywizji w dowód uznania za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu.
Po uroczystościach delegacja uczniów uczestniczyła w pikniku, w czasie którego obejrzała współczesny
i historyczny sprzęt wojskowy.