Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Pokaz tańca, jakiego nie było!
W czwartek 9 września nasi uczniowie obejrzeli pokaz Olimpijskiej Szółki Tańca
i Dobrych Manier
. Obecni na sali gimnastycznej odgadywali rebusy i ułożyli hasło,
a następnie wspólnie odtańczyli boogie. Program wszystkim się bardzo podobał.