Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

U nas w Świetlicy - pozostałe zdjęcia
Prace dzieci uczęszczających do Świetlicy prezentowane są w gablocie na holu szkolnym koło Świetlicy oraz
w gablotach mieszczących się w Świetlicy. Są różnorodne, wykonywane różnymi technikami wykonywane w zależności od pory roku, świąt, uroczystości szkolnych oraz na tematy dowolne poruszające wyobraźnię dziecka. Na półkach w Świetlicy są wystawiane prace manualne z różnego materiału (plastelina, modelina, papier, dary natury, bibuła itp.). Dzieci bardzo chętnie wykonują zadania plastyczne i są niezwykle dumne podziwiając wystawy swoich prac.
Zajęcia w Świetlicy są dostosowywane do wieku dziecka. Są różnorodne, rozwijają sprawność fizyczną dzieci, sprawność manualną (klejenie, wycinanie, rysowanie, kolorowanie itp.) oraz sprawność intelektualną (czytanie, pisanie, liczenie, odrabianie prac domowych, gry i zabawy edukacyjne).
W Świetlicy pomagamy dzieciom uzyskać najlepsze oceny z przedmiotów szkolnych poprzez ćwiczenia, gry, zabawy. Czas spędzony w Świetlicy to nie tylko praca, ale również zabawa. Dzieci mają okazję spędzić ze sobą czas przy różnych grach stolikowych (bierki, gra w karty, puzzle, bingo, gry planszowe itp.).
Magdalena Dobrzycka