Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Mali ekolodzy z klasy pierwszej "c" i "d" w Arboretum - pozostałe zdjęcia z wyprawy >>>
Piątkowym (3.06 br.) wyjazdem do Arboretum w Karnieszewicach zakończyliśmy program "Leśny kalejdoskop
- las w różnych porach roku". Naszym celem było m. in. rozszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat środowiska leśnego, budzenie i rozwijanie wrażliwości na przyrodę oraz kształcenie postawy ekologicznej, pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan.
Na miejscu czekała na nas pani Dagna Nowak (pracownik Nadleśnictwa Karnieszewice), która bardzo ciekawie opowiadała o drzewach, krzewach i kwiatach znajdujących się w Arboretum. Nas zachwyciła aleja daglezjowa i różnokolorowe różaneczniki. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.
Na pewno tu jeszcze wrócimy choćby po to, aby zobaczyć, jak wyglądają kwiaty tulipanowca.
Agnieszka Żukowicz