Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Potyczki przedmiotowe z przyrody klas czwartych
Po całym roku intensywnej pracy nadszedł wreszcie czas, aby sprawdzić stan swojej wiedzy.
Uczniowie klasy IV a i IV b w czwartek, 9 czerwca, zmagali się w potyczkach z przyrody. Pytania były różnorodne i dotyczyły wiadomości z poszczególnych działów nauczania: "Przyroda i ja", "Moja szkoła", "Mój dom", "Moja pomoc w domu", "Moje podwórko", "Przed wyprawą w teren" i "Wycieczki po okolicy". Prócz tego zawodnicy układali na czas puzzle oraz rozsypankę wyrazową dotyczącą ekologii. Każda klasa miała również za zadanie wykonać plakat na temat oszczędzania wody i energii elektrycznej. Obie klasy spisały się doskonale, a o zwycięstwo musiały zawalczyć w dogrywce.
Wyniki: I miejsce - klasa IV b, II miejsce - klasa IV a.
Gratuluję zwycięzcom i bardzo dziękuję za pomoc wychowawcom obu klas oraz członkom komisji: uczniom klasy szóstej oraz pani Małgorzacie Batce.
Małgorzata Placek