Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Potyczki przedmiotowe z przyrody klas piątych
Koniec roku szkolnego to czas weryfikowania swojej wiedzy zdobywanej podczas zajęć lekcyjnych. Jedną z form sprawdzenia wiadomości i umiejętności są konkursy. 9 czerwca uczniowie klas piątych zmagali się w potyczkach
z przyrody. Zawodnicy musieli odpowiadać na pytania dotyczące Polski, jej położenia, sąsiadów, krain geograficznych,
a także budowy organizmu człowieka i dbania o zdrowie. Prócz tego uczniowie każdej klasy musieli przygotować krzyżówkę z podanym hasłem oraz krótką scenkę ilustrującą jeden z etapów rozwoju człowieka. Zabawa była doskonała, przeszkodził tylko dzwonek na przerwę.
Wyniki: I miejsce - klasa V a, II miejsce - klasa V c, III miejsce - klasa V b.
Zwycięzcom gratuluję i bardzo dziękuję za pomoc wychowawcom klas oraz członkom komisji: uczniom klasy szóstej oraz pani Renacie Pomian.
Małgorzata Placek