Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Ich pierwszy Bal - Bal Absolwentów
- więcej zdjęć >>> - więcej zdjęć >>>
W czwartek, 16 czerwca odbyła się wspaniała uroczystość - Bal Absolwentów.
Najpierw szóstoklasiści zaprezentowali się zaproszonym gościom we dostojnie prowadzonym polonezie. Chodzić w rytmie naszego tańca narodowego uczyła pani Dorota Bindas - Burdzik. Efekt godzien był wielowiekowej tradycji.
Potem czas wypełniony był tańcem i świetną wspólną zabawą. Żal się rozstać.