Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Apel nagrodowy - podsumowanie konkursów za II semestr
- pozostałe zdjęcia >>>
Podczas apeli nagrodowych (20 czerwca) podsumowano udział uczniów w różnych konkursach i potyczkach przedmiotowych, które odbyły się w drugim semestrze. Niektórzy uczniowie wychodzili po dyplomy i nagrody wielokrotnie. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!