Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

"Stan chorobowy" - inscenizacja na Tydzień Bibliotek
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek szkolne koło biblioteczne uczniów z klasy 5a zorganizowało apel dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Podczas apelu został podsumowany konkurs czytelniczy dla uczniów klas trzecich
"W Świecie Baśni", a uczestnicy zajęć koła bibliotecznego wystąpili w zabawnej inscenizacji o czytaniu książek.
Bo książka jest dobra na wszystko! ... I bardzo mądrzy będziecie, gdy czytać będziecie co dzień!
Inscenizację "Stan chorobowy" powtórzono dla uczniów z klasy 1b nieuczestniczących w apelu.