Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Festyn Integracyjny 2011 - zabawa dla naszych przyszłorocznych uczniów - pozostałe zdjęcia >>>
W czwartek, 19 maja odbył się Festyn Integracyjny dla dzieci, które od przyszłego roku szkolnego będą uczniami klasy pierwszej lub oddziału "0". Obecni na Festynie rodzice mogli porozmawiać z przyszłorocznymi wychowawcami
o problemach związanych z podjęciem nauki szkolnej. Natomiast dzieci zajęte były zabawą, którą przygotowały
i poprowadziły panie uczące w klasach 1-3.