Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Koło historyczne
W czwartek, 19 maja członkowie koła historycznego poszukiwali w Sianowie miejsc namalowanych kilkadziesiąt lat temu przez Zygfryda Barza. Wykonanie dokumentacji fotograficznej posłuży do przygotowania wystawy "Sianów dawniej
i dziś", którą będzie można oglądać na górnym holu już w czerwcu.