Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Dzień Mamy w klasie 1b
W środę, 25 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Dzieci zaprezentowały występ artystyczny i przygotowały słodki poczęstunek. Mamy otrzymały od dzieci laurki i "ordery uśmiechu". Podczas spotkania wiele mam bardzo się wzruszyło. Miały też okazję odnalezienia swojej podobizny na portretach przygotowanych przez dzieci.
Impreza była bardzo udana.
Beata Matlęga