Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Wycieczka uczniów klas czwartych do Biskupina
- więcej zdjęć >>>
W pi±tek, 27 maja wraz z klas± 4a wybrali¶my się na wycieczkę do Biskupina. Spod szkoły wyjechali¶my o godzinie 6.30, a już o 11.45 byli¶my w Żninie. Dalej jechali¶my kolejk± w±skotorow± do Wenecji, gdzie obejrzeli¶my ruiny ¶redniowiecznego zamku. Niektórzy kupili sobie pami±tki.
W Biskupinie mieli¶my różne zajęcia. Pierwsza lekcja była o łowiectwie. Każdy mógł strzelić z łuku. Ponadto pan pokazał nam jak rozpalić ogień krzemieniem. Druga lekcja była o życiu codziennym w Biskupinie. Każdy mógł się przebrać w strój
z epoki, zmielić m±kę w żarnach, a nawet "pracować w polu". Po zajęciach mieli¶my czas wolny żeby kupić pami±tki
i pozwiedzać osadę. W Sianowie byli¶my o godz. 21.10.
To była wspaniała wycieczka!
Izabela Glińska 4b