Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

WYBORY do Samorządu Uczniowskiego
W dniu 5 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas 1 - 6 naszej szkoły. Opiekunki SU pani Anna Zawistowska
i pani Aleksandra Grzelak zadbały o powszechność i tajność wyborów.