Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Prezentacje lektur w klasie 5b
Na początku października na lekcji języka polskiego w klasie 5b odbyły się prezentacje lektur. Każda grupa solidnie przygotowała się do występu przed publicznością. Nagrodą były gromkie brawa i piękne oceny z przedmiotu.