Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Leśny kalejdoskop - las w różnych porach roku
Klasa I "c" i I "d" wyruszyła na wycieczkę do Karnieszewic, aby obserwować wczesną jesień w ramach programu "Leśny kalejdoskop - las w różnych porach roku". Założeniem programu napisanego przez panią Annę Zawistowską
i panią Agnieszkę Żukowicz jest łączenie teorii z praktyką poprzez obserwację zjawisk zachodzących w leśnym środowisku
i obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Program zakłada różnorodne metody przekazywania treści przyrodniczych. W ciekawy i atrakcyjny sposób zachęca do przyswajania wiedzy, do dalszych poszukiwań i rozwoju zainteresowań.
Była to pierwsza wycieczka z pięciu zaplanowanych i zorgaznizowana dzięki współpracy z Nadleśnictwem Karnieszewice.
Agnieszka Żukowicz