Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2010/2011
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2010/2011

Prezentacje lektur w klasach szóstych
- pozostałe zdjęcia
Małe formy teatralne zaprezentowali uczniowie klas szóstych podczas prezentacji lektur. Widzowie z zapałem oklaskiwali swoich kolegów, a aktorzy otrzymali piękne oceny z języka polskiego.