Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Występy dla "zerówki"
Dziesiejszy dzień (poniedziałek, 26 marca) był wspaniały! Razem z nasz± wychowawczyni± - pani± Eliz± Sputo - Jessa poszli¶my do obu oddziałów zerowych. Przedstawili¶my dwie inscenizacje. Pierwsza była z naszego podręcznika
pt.:Gdy nadchodzi wiosna. Druga inscenizacja, naszego autorstwa, miała tytuł Wiosna kontra zima.
Nasz występ zakończyli¶my piosenk± ¦wiat to wielka tajemnica.
Przedstawiwnie podobało się maluchom, widać to było po ich minach i po brawach, które otrzymali¶my. Po występach pani rozdała nam piękne kalendarze.
To był naprawdę bardzo udany dzień, ponieważ wszyscy ¶wietnie się bawili¶my.
Blanka Burzyńska, Klaudia Bogdan, Maria Jesionowska, Julia Szuplak