Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

"Wyrównywanie szans edukacyjnych..." projekt unijny - pozostałe zdjęcia z zajęć >>>
Od lutego uczniowie klas I - III naszej szkoły biorą udział w projekcie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęte zostały dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz dzieci z wadami postawy. Ponadto zorganizowano zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.
Wszystkie zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci.