Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej - pozostałe zdjęcia z imprezy przedszkolaków >>>
W piątek 20 kwietnia, w Kinie "Zorza" odbył się VI Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej zorganizowany przez Przedszkole Gminne w Sianowie. Wzięły w nim udział koszalińskie przedszkola nr 9, 15 i 16, Przedszkole Samorządowe
z Mścic oraz oddziały przedszkolne ze Szkół Podstawowych w Dąbrowie, Iwięcinie, Suchej Koszalińskiej, SP nr 1 i SP nr 2
w Sianowie. Połączone siły obu grup zerówki: 5 - godzinnej i 8 - godzinnej zaprezentowały program artystyczny pt. "Misiaki Rozrabiaki". Wszystkie występujące zespoły zostały nagrodzone kompletami gier i układanek oraz dyplomów.
Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera przyjaźni między uczestnikami oraz szacunku dla Matki Ziemi.
Małgorzata Dąbrowska