Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Wielki sprawdzian szóstoklasistów
We wtorek, 3 kwietnia szóstoklasiści z całej Polski stanęli przed swoim pierwszym egzaminem - sprawdzianem wiadomości i umiejętności z całych sześciu lat nauki w szkole podstawowej.
Na wyniki teraz wszyscy uczniowie, ich rodziny i nauczyciele muszą cierpliwie poczekać. Trzymamy kciuki!