Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Zatańcz... z klasą
W czwartek, 8 września odbył się pokaz tańca "Zatańcz... z klasą". W pokazie tym wzięli udział uczniowie z klas 1 - 3 oraz z oddziałów "0". Podczas wspólnej zabawy prowadzący podkreślali jak ważna w tańcu i w życiu jest kultura osobista.
Eliza Sputo-Jessa