Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Klasa 2a zwiedza okolicę
- więcej zdjęć >>>
We wtorek, 20 wrze¶nia pojechali¶my do D±browy do gospodarstwa państwa Kucińskich. Gospodarze powitali nas
w ¶redniowiecznych strojach. Przenie¶li¶my się w czasie i zostali¶my giermkami! Strzelali¶my z łuku, brali¶my udział
w turnieju rycerskim, "¶cinali¶my głowę Saracena". Zwiedzili¶my zabytkowy warsztat stolarski, w którym wiercili¶my wiertarkami, strugali¶my nogi do stołków, wybijali¶my otwory w skórze. Ponadto, jak ¶redniowieczni żacy, pisali¶my na woskowych tabliczkach. Pobyt u go¶cinnych gospodarzy zakończyli¶my biesiad±.
Izabela Janocha