Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Zajęcia w Arboretum
Uczniowie klas piątych wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja, Ekologia, Rozwój. Zajęcia odbyły się w Arboretum leśnym w Karnieszewicach. Piątoklasiści poznawali gatunki drzew - rodzime i obcego pochodzenia, takie jak np.: buk pospolity i daglezja.
Za zdobytą wiedzę, umiejętności i pęknie wypełnione karty pracy wszyscy otrzymali pozytywne oceny z przyrody.