Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
W piątek, 30 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie wybierali Przewodniczącego spośród trójki kandydatów. Nad prawodłowością przebiegu wyborów oraz porządkiem czuwały opiekunki SU pani Aleksandra Grzelak i pani Anna Zawistowska.