Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Bal szóstoklasistów pozostałe zdjęcia >>>
We wtorek, 19 czerwca odbył się BAL SZÓSTOKLASISTÓW. Bal rozpoczęto tradycyjnie polonezem. Każda z klas pięknie zatańczyła układy ćwiczone na lekcjach wychowania fizycznego. Wszystkim obecnym - rodzicom, krewnym
i nauczycielom, widok eleganckiej młodzieży sunącej w rytm tańca narodowego zapierał dech w piersiach z podziwu.
Dziękujemy wszystkim organizatorom za pyszny i obfity poczęstunek, a młodzieży za kulturalną zabawę.