Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Będziemy Cyfrową Szkołą!
14 maja 2012r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronie internetowej listę szkół zakwalifikowanych do rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła". Program jest przedsięwzięciem pilotażowym, realizowanym od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013r. Jego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.
Do programu zakwalifikowały się aż dwie szkoły z Gminy Sianów: nasza - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dąbrowie.

Gmina otrzyma dotację z MEN w kwocie 340 tysięcy złotych na zakup laptopów, sprzętu do bezprzewodowego Internetu, tablic interaktywnych, projektorów. Od września 2012r. duża część zajęć będzie prowadzona przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego i internetowych zasobów edukacyjnych udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji.
Obydwie szkoły mają duże doświadczenie w wykorzystaniu pomocy komputerowych podczas zajęć lekcyjnych oraz organizację konkursów informatycznych dla uczniów Gminy Sianów. Rodzice uczniów z tych szkół mają bieżący dostęp do postępów dzieci poprzez prowadzone od roku dzienniki elektroniczne.
Ireneusz Megiel