Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Ortografia w klasie 4b
W poniedziałek, 14 maja nasza klasa pisała dyktando z wyrazów zawierających "rz" i "ż". Niestety niewielka grupa dzieci dyktando zaliczyła i pani Marzena postanowiła zrobić poprawę. Razem z moimi koleżankami przygotowałyśmy tekst nowego dyktanda: "Bożena i Marzena smażyły na obiad świeżego węgorza...". I to dyktando również zaliczyła niewielka liczba osób.
Nasza Pani zrobiła kolejną poprawę. Tym razem tekst dyktanda wymyśliłam sama: "Porządna nauczycielka Marzena pytała się dzieci co to orzeczenia...". I znów dyktando zaliczyli nieliczni uczniowie. Pani Marzena zrobiła kolejną poprawę. Tym razem wymieszała zdania ze wszystkich trzech dyktand. Nareszcie wszyscy zdobyli pozytywne oceny.
Natalia Kujszczyk