Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Konkurs Matematyczny
24 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów z klas 4 - 6. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 36 uczniów. Nasi najlepsi szkolni matematycy Magdalena Mackiw, Kacper Bogdan
i Filip Lorek zajęli czołowe miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym. Gratulujemy!