Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

Zwykły dzień w Świetlicy zdjęcia >>>
W Świetlicy uczniowie miło spędzają czas. Mają tu okazję odrobić zadane lekcje, wykonać różne prace plastyczne,
a przede wszystkim pobawić się z kolegami.