Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2011/2012
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2011/2012

"Las" - ekologiczny teatrzyk dla dzieci - pozostałe zdjęcia z występów >>>
Uczestnicy zajęć koła bibliotecznego - uczniowie z klasy 6a przygotowali edukacyjną bajkę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Aktorzy byli serdecznie witani we wszystkich placówkach oświatowych w gminie. Inscenizacja o potrzebie dbania o ekosystem leśny oraz wyrażania troski o bioróżnorodność w ekosystemach spotkała się ze zrozumieniem
i zainteresowaniem.