Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

TIK'ają na matematyce
Coraz chętniej nauczyciele korzystają na swoich lekcjach ze sprzętu technologii informacyjno - komunikacyjnej. Korzyści z tego faktu są ogromne. Uczniowie pracują indywidualnie, nauczyciele mają więcej czasu na pracę z bardziej wymagającymi uczniami.