Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

O bezpiecznym Internecie z Harcerzami - zdjęcia z zajęć >>>
Druhny Renata i Aleksandra przeprowadziły w klasach 5b, 4a oraz 3a zajęcia nt. bezpieczeństwa dzieci w sieci. Oprócz pouczających etiud filmowych uczniowie wspólnie śpiewali, tańczyli i oczywiście rozmawiali o bezpieczeństwie oraz zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu. Najbardziej podobało się uczniom "tworzenie sieci".
Zajęcia zakończyły się konkursem plastycznym.